Uprzejmie informujemy, że wszystkie ogłoszenia na witrynie polishinfo.us publikowane są z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do ich drukowanej wersji w "Dzienniku Związkowym". Ogłoszenia ukazywać się będą najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia za wyjątkiem ogłoszeń weekendowych, które będą opublikowane w poniedziałek najpóźniej do godz. 12:00.

Dziękujemy i zapraszamy do ogłaszania się w naszej gazecie i na stronie internetowej.