Agencja Friendly 773-545-7776

Agencja Friendly 773-545-7776

Wysokie kwalifikacje – wysokie zarobki. Opieka nad chorymi, starszymi, dziećmi i sprzątanie. Z zamieszkaniem lub na dochodzenie. Cały etat, pół etatu i weekendy. Proszę zgłaszać się osobiście 10 a.m. – 4 p.m. od poniedziałku do piątku. 3427 N. Milwaukee Ave., Chicago, IL 60641


SO Number 139174
Category
ToolBox
  • 6 January 2018 16:09