Kierowców CDL i

Kierowców CDL i

skoczków Doświadczenie niewymagane. Trasy lokalne na Midwest, wschód i południe.Wszystkie mile płatne 70 c. za milę. Suche ładunki, dry van. Właściciele ciężarówek – tylko 9% od ładunku. 847-637-7912


SO Number 152586
Category
ToolBox
  • 14 April 2018 12:54