Pracownicy potrzebni - do

Pracownicy potrzebni - do

napraw i konserwacji maszyn, instalacje elektryczne i pneumatyczne – do precyzyjnego wykańczania detali po obróbce maszynowej (deburring), przyuczymy. Prosimy zgłaszać się osobiście 1800 Greenleaf Ave. Elk Grove Village, IL 60007 od poniedziałku do piątku 9 a.m. – 4 p.m.


SO Number 130850
Category
ToolBox
  • 23 September 2017 15:52