Pracownik do instalacji

Pracownik do instalacji

płytek ceramicznych, montażu drzwi, stolarki wykończeniowej oraz ogólnych prac kontraktorskich. Na start $25-28/godz. Workers Comp. i własne narzędzia wymagane. 847-375-8060


SO Number 177348
Category
ToolBox
  • 6 November 2018 21:01