Pracownik recepcji

Pracownik recepcji

PRACOWNIK RECEPCJI

Orthodontic Experts-Arlington Heights, IL

Nasza silnie rozwijająca się firma Orthodontic Experts poszukuje recep-cjonisty/-ki, aby dołączył/-a do naszego zespołu. Idealny kandydat/-ka powinien posiadać świetne umiejętności komunikacyjne, wielozadaniowe i organizacyjne.

Obowiązki pracownika recepcji:

Dbanie o czystość i porządek w poczekalni;

Wymagany schludny i czysty wygląd. W dni, kiedy przychodzą pacjenci, trzeba zakładać uniform. W pozostałe dni nie jest to wymagane, ale należy utrzymywać wysoki poziom profesjonalizmu poprzez swój ubiór;

Odbieranie wszystkich telefonów;

Odsłuchiwanie i odpowiadanie na wszystkie wiadomości głosowe nagrane na telefonach w biurze;

• Rejestrowanie nowych i istniejących pacjentów oraz informowanie personelu klinicznego ot tym, że pacjent przybył;

Pobieranie wszystkich niezbędnych informacji od nowych pacjentów (formularz rejestracji pacjenta, formularz historii choroby, oświadczenie o prywatności HIPAA);

Odprawianie pacjentów (pobieranie opłat, umawianie na kolejną wizytę);

Odpowiadanie na pytania i udzielanie informacji pacjentom;

Utrzymywanie na bieżąco bazy danych ze wszystkimi niezbędnymi informacjami kontaktowymi do pacjenta/rodzica;

Przeglądanie codziennego harmonogramu kliniki pod kątem jakichkolwiek zmian;

Sprawdzanie wcześniej i na bieżąco dziennego harmonogramu kliniki i wypeł- nianie wszelkich otwartych miejsc przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Dostosowywanie godzin kliniki w oparciu o harmonogram;

Przeglądanie zatwierdzeń na przydział funduszy stanowych;

Sprawdzanie, czy wszystkie przydziały dofinansowań stanowych są zatwierdzone i aktywne z obecnym ubezpieczeniem (dzień przed i dzień po wizycie);

Rozumienie zasad odwoływania wizyt i przekazywanie ich pacjentom;

Drukowanie dziennych raportów na koniec każdego dnia. Sprawdzanie czy wszystkie zebrane płatności oraz transakcje z kart kredytowych zgadzają się z raportem.

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE:
szkoła średnia lub odpowiednik

Wymagane doświadczenie: idealnie rok, jako recepcjonista

Pakiet wynagrodzenia i pełnych świadczeń:

plan 401(k), płatne wakacje, dni chorobowe i personalne oraz ubezpieczenie zdrowotne

Rodzaj pracy: pełny etat

Kandydat/-ka musi się biegle posługiwać językiem angielskim i ojczystym

Proszę wysłać resume na e-mail:

Jobs@orthodonticexperts.com
lub zadzwonić na:  224-310-9622Category ,
ToolBox
  • 31 January 2019 17:57
  • ,