Cennik ogłoszeń (classified pricing)

Wszystkie ogłoszenia muszą być zapłacone przed publikacją

Ogłoszenia drukowane

 • 1” cal – $16.00
 • 1.5” cala– $24.00
 • 2″ cale – $32.00
 • Dostępne większe rozmiary – prosimy o kontakt z Działem Ogłoszeń

Dodatki do ogłoszeń drukowanych

 • Ramka – $1.50 / dzień; $3.00 / tydzień
 • Rewers (biały tekst na czarnym tle) – $4.99 / dzień $14.99 / tydzień
 • Strzałka – $2.99 / dzień: $9.99 / tydzień
 • Kolor (niebieski, żółty lub zielony) – $4.99 / dzień; $14.99 / tydzień
  Przy wyborze koloru, ramka gratis.

Ogłoszenia w internecie

Dodatki do ogłoszeń w internecie (opcjonalne)

 • Zdjęcia – $4.99 dodatkowo za ogłoszenie (do 3 zdjęć)
 • Ogłoszenie wyróżnione (podświetlone), widoczne na stronie głównej – $3.99 dodatkowo

Terminy przyjmowania ogłoszeń:
Ogłoszenia są przyjmowane w internecie i telefonicznie, data publikacji podlega następującemu grafikowi:

 • Piątek do 12:00pm – publikacja w poniedziałek
 • Poniedziałek do 12:00pm – publikacja we wtorek
 • Wtorek do 12:00pm – publikacja w środę
 • Środa do 12:00pm – publikacja w czwartek
 • Czwartek do 10:00am – publikacja w weekend (wydanie piątkowo – niedzielne)

Reklamacje:

W przypadku kiedy ogłoszenie nie zostanie opublikowane lub opublikowane błędnie (błąd w telefonie lub nazwie), klient może otrzymać zwrot opłaty, lub powtórkę prawidłowego ogłoszenia

Wycofanie ogłoszeń:

 • Ogłoszenia w cenie mniejszej niż $100.00 – $1.00 opłaty
 • Ogłoszenia w cenie powyżej $100.00 – 3% wartości

Główne biuro Dziennika Związkowego
(773) 763-3343
email: ads@zwiazkowy.com

6100 N Cicero, Chicago, IL 60646

Agencje Dziennika Związkowego

PÓŁNOC
Quality Classified Art
6508 W. Belmont Ave
Chicago, IL 60634
Tel: 773-777-8503
Poniedziałek: 9AM – 5PM
Wtorek: 9AM – 5PM
Środa: 9AM – 8PM
Czwartek: 9AM – 2PM
Piątek: 9AM – 2PM
PÓŁNOC
News Reporting
Tel: 773-736-6133
Tel: 773-427-4407

Fax: 773-736-6135
Poniedziałek: 9AM – 5PM
Wtorek: 9AM – 5PM
Środa: 9AM – 9PM
Czwartek: 9AM – 1PM
Piątek: 9AM – 1PM
POŁUDNIE
Bożena’s Herbs

Tel: 773-586-8780
Tel: 773-788-0702
Fax: 773-586-8915
Poniedziałek: 8AM – 8PM
Wtorek: 8AM – 8PM
Środa: 8AM – 9PM
Czwartek: 8AM – 7PM
Piątek: 8AM – 7PM
Weekend: 10AM – 4PM

ENGLISH

Classified Ad Policies:

Polish Daily News – Dziennik Zwiazkowy will not bill for classified ads, all ads must be paid for before they run.

Classified Ad Pricing

 • 1” ad – $16.00
 • 1.5” ad – $24.00
 • 2″ ad – $32.00
 • Larger sizes available – for detail contact us at 773-763-3343

Additions to printed classified ads

 • Border – $1.5 / day; $3.00 / week
 • Reverse (white text on black background) – $4.99 / day; $14.99 / week
 • Arrow – $2.99 / day; $9.99 / week
 • Color (blue, yellow or green) – $4.99 / day; $14.99 / week
  Color ad comes with free border.

Online classified ads

All classified ads that are published and printed in the newspaper are automatically published online free of charge. Online ads are active and visible online for 6 days starting from day after the publication date, except (till further notice ads) which are published online for as long as they are published in the paper.

Additions to online ads (optional)

 • Pictures – $4.99 extra per ad (up to 3 pictures)
 • Featured ad (highlited in blue), visible on the front page – $3.99 extra per ad

Due Dates (Delivery):
Due dates for all ads are as follows:

 • Friday 12:00pm – for Monday edition
 • Monday 12:00pm – for Tuesday edition
 • Tuesday 12:00pm – for Wednesday edition
 • Wednesday 12:00pm – for Thursday edition
 • Thursday 10:00am –  for weekend edition (Delivery on Friday)

Classified Ad Refund/Credit Policy:
In the event that a classified ad does not run as directed by the customer, the customer may choose either to:
1) receive credit for the value of the ad – we will run the ad one additional time for free in the next issue or
2) receive a full refund for the value of the ad that did not run correctly.

Canceling an ad after the deadline will result in neither a credit nor a refund.

Cancellation fees:

 • For order under $100.00 – $1.00 fee
 • For orders above $100.00 – 3%

Questions or Comments:
For questions or comments about Polish Daily News – Dziennik Zwiazkowy Ads,
please call (773) 763-3343 or email: ads@zwiazkowy.com