Zamieść ogłoszenie
Pola zaznaczone gwiazdką są wymagane (Fields marked with a * are required)

Zamieść ogłoszenie w Dzienniku Związkowym wypełniając poniższy formularz. Ogłoszenie ukaże sie zarówno w Internecie na stronie polishinfo.us, dziennikzwiazkowy.com oraz będzie wydrukowane w gazecie. Po wypełnieniu formularza, skontaktujemy się z Toba w celu potwierdzenia zgłoszenia.

Wszystkie ogłoszenia są płatne z góry.

Submit an ad to Polish Daily News by filling out the form below. Your ad will be printed in the newspaper as well as published online at polishinfo.us and polishdailynews.com. We will contact you after you submit your form for verification.

All advertisements are paid in advance.

ZDJĘCIA i WYRÓŻNIENIE: Możesz załączyć od 1 do 3 zdjęć do Twojego ogłoszenia. Zostaną one opublikowane w internecie wraz z treścią Twojego ogłoszenia. Wszystkie ogłoszenia ze zdjęciami będą automatycznie podświetlone i ukażą się w czołówce kategorii oraz będa widoczne na stronie głownej. Maksymalny wymiar jednego zdjęcia jest 2MB.

PICTURES: You can submit up to 3 pictures. Pictures will be published online along your classified. In additioin by submitting pictures, your ad will be featured on the homepage as well as appear in the top of it's category. Max file size of a picture is 2MB.

Wyrożnienie ogłoszenia w internecie (opcjonalne) (featuring your ad online - optional)